You are here

حرکتی برای یادبود مرگ لایه کنده.

دوشنبه ۷ مانوئل ۲۰۱۹ ساعت ۱۷ در جلوی Gerhard-Marcks-Haus, Ostertorsteinweg
در سال ۲۰۰۶ دادن مواد تهوع آور به افراد بازداشت شده در برمن ممنوع شد. این اقدام امروزه به عنوان تجاوز به حقوق انسانی برداشت میشود. در برمن بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ بیش از ۱۲۰۰ مورد، مواد تهوع آور به افراد مظنون داده شده است. برای چهاردهمین بار ما میخواهیم مرگ لایه کنده از سیرالئون را یاد آوری کنیم. او مرگی سخت را به خاطر استفاده ی پلیس از اینگونه مواد تهوع آور در ایستگاه پلیس در Bremen-Vahr تجربه کرد. و ما همچنین به افراد دیگری یاد میکنیم که همانند آقای کنده ، اینگونه پروسه های تحقیر کننده ای را تجربه کرده اند. تعدادی از آنان هنوز در برمن ساکن هستند. هیچکدام از این افراد هیچ گونه معذرت خواهی یا غرامتی دریافت نکرده اند. گروه یادمان لایه کنده مدت زیادی است که تلاش میکند استفاده پلیس و نهاد های دولتی از مواد تهوع آور ممنوع گردد. ما خواهان یک مکان برای یادمان لایه کنده هستیم تا به زبان اداری مدرک محکم و مطمعنی از آن واقعه باشد. در تابستان ۲۰۱۷ در یک مناظره در مورد مواد تهوع آور مشخص شد که نه CDU و نه SPD مخالفتی با چنین بناهای یادبودی دارند. بعد از آن گروه یاد بود لایه کنده یک نماد یادبود متحرک ایجاد کرد که در شهر در مکانهایی مانند مرکز فرهنگی اشلاختهوف و لاگرهاوس و تئاتر برمن قابل بازدید بود. از هفتم جانویه ۲۰۱۹ این یادگاه متحرک در Gerhard-Marcks-Haus, Ostertorsteinweg قراد دارد.
همچنین تظاهرات "Oury Jalloh- das war Mord" در روز ۷.۱.۲۰۱۹ در ساعت ۱۴ جلوی هاوپت بانهوف Dessau انجام میشود.

Language: 
Campaign: 
Local group: