You are here

Yusuf Karaçaya özgürlük kampanyası

Basına ve Kamuoyuna

Almanya’da 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne dayanarak iltica oturumu alan Yusuf Karca 3 Mayıs 2006 tarihinde Hanau kentinde resmi bir kuruma başvuru yaptığı sırada Türkiye’ye iade edilmek üzere tutuklanmıştır.

Yusuf Karca, Türkiye’de politik nedenlerden dolayı yıllarca cezaevlerinde tutuklu kalmış, ölüm oruçları ve açlık grevlerine katıldığı için ciddi sağlık sorunları yaşamış ve bu nedenle 6 ay süreyle geçici olarak serbest bırakılmıştı.
Karca, Almanya’da 2002 yılında siyasi iltica talebinde bulundu. İlticası 2005 yılında kabul edilen Yusuf Karaca’ya iki yıllık oturum hakkı verildi. Şu anda Türkiye’de toplam 20 yıl, 11 ay, 18 gün cezası bulunmaktadır. Yusuf Karca Türkiye’de arandığı için Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmıştır.

Yusuf Karaca, göçmen ve ilticacılara yönelik artan saldırıların yaşandığı bir süreçte, Türkiye devletinin iade talebi üzerine tutuklanmıştır. Bir ayı aşkındır cezaevinde bulunan Karaca’yı polis uluslararası bir sözleşmeyi hiçe sayarak gözaltına almış, ilgili mahkemeler de aynı keyfiyetle kendisini tutuklamıştır.

Hessen Yurtdışılarına Karşı Mücadele Komitesi olarak Yusuf Karaca’ya yönelik bu anti demokratik uygulamadan dolayı, Hessen polisini, Hessen Adalet Bakanını ve Hessen Hükümetini kınıyor ve uluslararası anlaşmalara uymaya çağırıyoruz.
Yusuf Karaca’ya uygulanan bu keyfiyetin bir an önce son bulmasını ve Cenevre Sözleşmesini hiçe sayarak Türk devletiyle yaptığı antlaşmayı temel alan Alman Hükümeti’nin bu tutumundan derhal vazgeçmesini ve siyasi kimliğe sahip olan Yusuf Karaca’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Hessen Yurtdışlarına Karşı Mücadele Komitesi
(AGİF, ADHF, ATİF)
İrtibat adresi: Dritte Welt Haus, Falk Str. 74, 60487 Frankfurt
e-mail: hessen_ykmk@hotmail.de

An die Presse und Öffentlichkeit!

Yusuf Karaca, der nach dem Genfermenschenrechtskonvention von 1951, das Recht auf einen Aufenthalt als Asyl in der Bundesrepublik Deutschland erworben hatte, wurde bei einem Besuch an einer Hanauer Behörde mit der Absicht an die türkische Republik zurückgewiesen zu werden festgenommen.

Yusuf Karaca wurde wegen politischen Ereignissen jahrelang in der türkischen Republik inhaftiert. Er hatte sich an den Hungerstreiken und Todes Fasten beteiligt und musste unter schweren körperlichen Nachfolgen wie Nervensystemsstörungen leiden. Aus diesem Grund wurde er aus dem Gefängnis für sechs Monate entlassen.
Im Jahre 2002 stellte Yusuf Karaca einen Antrag auf einen politischen Asyl in der Bundesrepublik, der im Jahre 2005 für zwei Jahre gebilligt wurde. Bei einer Auslieferung an die türkischen Behörden muss Yusuf Karaca eine Reststrafe von 20 Jahren 11 Monaten und 18 Tagen absitzen.

Yusuf Karacas Inhaftierung ist kein Einzelfall, wo Angriffe besonders gegen Migranten und Asylanten durchgeführt werden und in der Tagesordnung stehen. Wegen eines Antrags zur Auslieferung der türkischen Behörden ist Yusuf Karaca festgenommen und, ist seit einem Monat inhaftiert. Die Exekutive ignorierte die internationalen Menschenrechtsbeschlüsse, und die Legislative ging willkürlich voran.
Wir als Hessisches Komitee gegen Abschiebungen, tadeln diese antidemokratische Durchführung gegen Yusuf Karaca von der hessischen Polizei, den Hessischen Justizminister, und der Hessischen Regierung.

Gleichzeitig fordern wir diese Behörden auf, sich an die internationalen Menschenrechtsbeschlüsse zu halten.
Daher appellieren wir für die sofortige Freilassung von Yusuf Karaca, der eine politische Persönlichkeit ist, und fordern die Bundesrepublik auf, sich an die Genfer- Menschenrechtskonvention zu halten.

Aktionsbündnis Gegen Abschiebung-Hessen
(AGİF, ADHF, ATİF )
adresse: Dritte Welt Haus, Falk Str. 74, 60487 Frankfurt
e-mail: hessen_ykmk@hotmail.de

Language: