You are here

LÜXEMBURG VE LİEBNECHT İÇİN YÜRÜDÜK

15.1.2013

Rosa Lüxemburg ve Karl Liebnecht, Alman proletaryasının öncü kadrolarındandı. Onlar kapitalist emperyalizme karşı mücadele etmenin yanında sol içinde de ulusalcı ve savaşı destekleyen politikalara karşı mücadele bayrağı açmışlardı. Bu nedenlerden dolayı burjuvazi onları katletmişti.

Her yıl düzenlenen Rosaların mezarlarına kadar gerçekleşen yürüyüşe biz de katıldık. Bir gün önce de gene aynı konu ile ilgili konferansa katılmıştık. Bu eylemlere kitlesel bir katılım gerçekleştiremedik çünkü aynı günlerde Karawane toplantısı vardı. Bu iki etkinliğin aynı güne denk gelmesi etkinliklere katılımı olumsuz etkiledi. Ama gene de biz mülteci direniş hareketinin ne yaptığını bu etkinliklerde ifade etmeyi başardık.

Frankfurter Tor'dan başlayarak Rosaların mezarlarının bulunduğu alana kadar yürüdük. Aynı gün içinde iki ayrı yürüyüş vardı. İlk yürüyüş saat 10'da başladı. İkincisi de daha sonra başladı. İlk yürüyüşe katılanlar genelde Marksist gruplardan oluşuyordu. İkinci etkinliğe katılanlar daha çok sol parti ve diğer kendilerini özgürlükçü sol olarak tanımlayan gruplardan oluşmuştu. İlk yürüyüş kolu epeyce kalabalıktı. Almanya'da bulunan gruplar kitlesel katılım gerçekleştirmişlerdi ve Türkiyeli gruplar da kitlesel olarak bu yürüyüşe katılmışlardı. Tüm gruplar yayınlarını ve bildirilerini bu yürüyüş boyunca dağıttılar. Megafonlardan konuşmalar yapıldı. Rosaların mezarlarına çok sayıda kırmızı karanfil bırakıldı.

Rosaların mezarlarının bulunduğu yere son yıllarda bir de Stalin'in öldürdüğü söylenen insanlar için bir anıt yapmışlar, bu anıt yapıldığından beri bu yürüyüşlerde sorunlar çıkıyor. Troçkist gruplar bu anıta çiçek bırakmak istiyorlar, diğerleri de buna karşı çıkıyor ve küçük tartışmalar yaşanıyor. Bu yıl da benzer bir sorun oldu. Alan içine polis geldi, birilerini göz altına almak isdedi ama biz kimseyi vermedik.

Daha önceki yıllarda Rosa yürüyüşüne katılan arkadaşlar, bu yılki yürüyüşün daha kalabalık olduğunu söylüyorlardı. Bu yürüyüşte sol potansiyelin hala eski jargonlar üzerinden saflaşmış olma durumunun değişmediğini görmüş oluyorsunuz. Yeni dönemin önünü açacak ve yeni bir hareketi şekillendirecek yönelimin henüz oluşmadığını gözlemlemek mümkündür. Ancak bu konu üzerine epeyce tartışmalar yaşanıyor. Pratik hareket içinde zorunlu olarak nasıl bir teorik ve ideolojik alt yapı ve gelecek oluşturulacağına dair tartışmalar sürüyor. Henüz bu tartışmalar eski zemin üzerinden oluşmuş olan atmosferi dağıtmış değil. Bunun biraz daha zaman alacağı bellidir.

Rosa Lüxemburg için her yıl yürüyüş yapılıyor ama Rosa'nın yürütmüş olduğu ideolojik politik mücadelenin önemi aynı oranda anlaşılmış değil. Her yıl yapılan bu yürüyüş kitlenin büyük bir bölümü tarafından geleneksel bir yürüyüş günü olarak algılanıyor. Sömürgecilik, ulusçuluk ve savaş konusunda Rosaların verdikleri mücadelenin ayırt edeci özelliği henüz bilince çıkartılabilmiş değil.

Rosa yürüyüşünde hapishaneden tanıştığımız arkadaşlarla karşılaştık. Ayrıca Kolombiya'dan gelmiş olan ve konferanstan tanıştığımız arkadaşlarla bir kez daha sohbet etme şansımız oldu. Kolombiya'da yeni bir hareket başlamış. Marcha Partiorticka hareketi, daha geniş kitleleri içine almayı hedefleyen bir örgütlenme yaratmak istiyor. Ayrıca Kolombiyalı devrimciler Kürdistan gerilla hareketinin deneyimini çok önemsiyorlar, özellikle kadın çalışmalarına dönük ilgileri var. Kolombiya devrimcileri yeni bir kadın örgütlenmesi oluşturmak istiyorlar.

Önceki toplantılarımızda mülteci direniş hareketinin politik bilincinini yükseltilmesi için neler yapabileceğimiz üzerine tartışmalar yürütmüştük. Kriminal vakaları azaltıp politik düzeyi daha yukarı çekmek için bir şeyler yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bunu pratiğe geçirmek için bir politik tartışma etkinliği düzenliyoruz. Tartışma konularımız ekonomik ve politik sistemin yapısının mültecileri nasıl etkilediği üzerinedir. Doğal olarak da kapitalizmi ve emperyalizmi tartışıyoruz. Bu konu üzerine her kes görüşlerini belirtiyor ve birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz.

Avrupa Birliği ülkeleri neden Dablin 2 diye bir yasa çıkardılar. Bu yasanın arkasında yatan ekonomik ve politik nedenler nelerdir. Ekonomik olarak kapitalist emperyalist sistem sürekli bir kriz içinde bulunuyor. Doğal olarak bu krizi savaş sanasiyle aşmaya çalışıyor. Ya da emekçilerin ve işsizlerin yaşam konuşllarını iyice çekilmez hale getiren uygulamalar devreye sokuyor. Politik olarak da AB projesi iflas etmiş bulunuyor. Ulusal sınırları ortadan kaldıracağı söylenen AB her gün biraz daha sınır koyan yasalar çıkartıyor ve pratik uygulamalar devreye sokuyor. Avrupa ülkeleri içinde hayatınızı dar bir alana sıkışmış olarak buluyorsunuz bugünkü koşullarda.

Berlin'de Sibirya soğukları geri geldi. Bir kaç gündür yerlerde kar var. Bilgilendirme çadırında nöbet tutarken insanın sırtı donuyor. Bacaklara sobadan yansıyan sıcak vuruyor ama sırtını kesiyorlar gibi hissediyordun. Bir yandan bilgilendirme çadırında otururken bir yandan da yazımızı yazmaya çalışıyoruz. Bu gün nöbet tutan insan sayısı biraz düştü. Hem güvenlik hem info çadırı, hem mutfak çadırı ve hem de işgal okulumuzdaki bilgilendirme noktasında insan bulunması zorunlu olduğu için bu konuda soğuk havalarda biraz zorlanıyoruz. Soğuklar insanların bu noktalarda uzun süre beklemnesini engelliyor.

15.1.2013
Turgay Ulu
Berlin

Language: 
Local group: