You are here

Kayiplar haftasi kapsaminda Oturma Eylemi

17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası

KAYIPLARI UNUTMA!

Gözaltında kaybetme saldırısı, egemen sınıfların kendi iktidarlarını korumak için, sisteme muhalif olan toplumsal kesimlere karşı uyguladıkları ve bütün toplumu korkutmayı, sindirmeyi hedefleyen bir saldırıdır. Bu saldırı, 20. yüzyılda olduğu gibi bugün de burjuvazinin elinde bulundurduğu devlet olanaklarını kullanarak ezilenlere, işçi sınıfının örgütlü güçlerine ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren Kürt, Bask, Kuzey İrlanda, Tamil, Oromo, Berberiler ve Balluciler gibi uluslara ve ulusal azınlıklara karşı uygulanmaktadır.

Bu saldırı, işçilerin, emekçilerin çok uluslu tekeller tarafından daha fazla sömürülmesi için yapılmaktadır. BP, Shell, Mobil Oil, Esso, Coca Cola, IG Farben, Chiquita/United Fruit Company, Mercedes Benz, Euro Gold, Dow Chemcial, Bacardi vb. çok uluslu tekellerin insan hakları ihlallerini, işkenceyi, gözaltında kayıpları, çevre kirliliğini, düşük ücret politikasını, sendikasızlaştırmayı sürdürmeleri için, direnenler, emeğe, doğaya ve ulusal onurlarına sahip çıkanlar, doğrudan devlet güçleri veya paramiliter güçler aracılığıyla gözaltında kaybedilerek, katledilerek, zindanlara atılarak susturulmaya çalışılmaktadırlar.
Kolombiya’da olduğu gibi, öncü işçiler ve sendikacılar hala bu saldırının hedefidir. Sri Lanka devletinin 2009’da Tamil Ulusal Hareketi’ne karşı yürüttüğü ve soykırım niteliğine varan katliam sürecinde binlerce insan gözaltında kaybedildi. Emperyalist işgal altındaki Irak ve Afganistan’da on binlerce insanın gözaltında kayıp olduğu bilinmektedir. ABD’nin, CIA uçaklarıyla kaçırdığı insanları birçok Avrupa ülkesinde kurduğu gizli cezaevlerinde tutmasının yanı sıra, Irak ve Afganistan’da da gizli cezaevleri kurduğu bilinmektedir. Türkiye ve Kürdistan’da gözaltında kayıplar hakkında çok sayıda itiraf ve bilgi ortaya çıkmasına rağmen, toplu mezarlar açılmamakta, sorumlular yargılanmamakta ve aksine son olarak 15 Mart’tan bu yana kayıp olan Eğitim-Sen üyesi Mehmet Ali Örkmez örneğinde olduğu gibi, gözaltında kayıplar devam etmektedir.

Avrupa’da gözaltında kayıplar sadece Hitler faşizmi döneminde yaşanmadı. 1965 yılında Paris’te gözaltında kaybedilen Fas’lı Mehdi Ben Barka ve 80’li yıllarda gözaltında kaybedilen 28 Basklı’nın hesabını hala vermemiş olan Fransa ve İspanya, son olarak Basklı ETA militanı Jon Anza’yı gözaltında kaybetti. Nisan 2009’da gözaltında kaybedilen Jon Anza, 11 Mart 2010’da Toulouse hastanesi morgunda bulundu.

ICAD, 9 - 12 Aralık 2010 tarihlerinde Londra’da 6. Uluslararası Gözaltında Kayıplar Kurultayı düzenliyor. “Savaşlar, Ulusal Hareketler ve Gözaltında Kayıplar” başlığı altında toplanacak olan kurultayımızda dünyanın farklı ülkelerinden kayıp yakınları, gözaltında kayıplara ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele yürüten kurum ve kişiler bir araya gelerek, gözaltında kaybetme saldırısını sorgulayacak ve mücadele deneyimlerini paylaşacaktır. Kurultayımıza, gözaltında kayıplara karşı mücadeleyi güçlendirmek, gözaltında kayıpların ve insan hakları ihlallerinin sona ermesini, kayıpların akıbetlerinin ortaya çıkarılması ve kaybedenlerin yargılanmasını isteyen, baskı ve sömürüye karşı duran tüm demokrasi ve özgürlük güçleri, insan hakları savunucuları, aydınlar, yazarlar ve sanatçılar davetlidir.
ICAD, gözaltında kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması ve sorumlulardan hesap sorulması için mücadeleyi büyütmekte kararlıdır.

ICAD

http://www.icad-int.org/

Language: