You are here

Önder Dolutaş tahliye edildi

Uluslararası Kamuoyuna

23 Mayıs 2008 tarihinden bu yana tutulduğum Rohbach cezaevinden dün serbest bırakıldım. Alman devletinin kendisinin de imzacısı olduğu uluslararası antlaşmaları hiçe sayan ve tamamiyle keyfi olan anlaşılmaz tutumu yüzünden 4.5 ay Türkiye’ ye iade davasının sonuçlanmasını en temel insani hak olan özgürlük hakkımın olmadığı cezaevi koşullarında bekledim.

Politik mültecilik statüsü almak için daha önce İngiliz makamlarına sunduğum ve kabul edilen sebep ve dökümanların aynısıyla bu sefer Alman devleti tarafından Türkiye’ ye iade edilme talebiyle tutuklandım. Son senelerde Türkiye’ li bir çok politik mültecinin aynı şekilde Türkiye’ ye iade edilmesi talebiyle gerek Alman devleti gerekse de diğer Avrupa devletleri tarafından tutuklanıp yargılanması bu sürecin kişilere özgü bir durum olmayıp aksine AB’ nin bu noktada politikasının bir göstergesi olarak ele alınmalıdır. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde 1951 Cenova Sözleşmesi’ yle getirilen temel insani haklar münferit bir saldırıyla değil bir politika dahilinde geliştirilen organize ve sistematik bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bu sistematik saldırı politikası ancak örgütlü ve kitlesel bir karşı duruşla engellenebilinir.

Bu nedenle, tutukluluk sürecim boyunca uluslararası örgütlü dayanışmacı duruşu örmeye çalışan ve“Birlik-Mücadele-Zafer” sloganını bir kez daha somut yaşamda pratikleştiren tüm kurum- kuruluşlara ve duyarlı kişilere çok teşekkür eder, diğer mücadelelerinde de üstün başarılar dilerim.

Önder Dolutas
9. Oktober 2008, Frankfurt

www.atik-online.net

Language: