You are here

Ömer Berber 15 Ağustos 2008 tarihinde tahliye oldu

Basına ve Kamuoyun
15.08.2008

Almanya’da Türkiye'nin iade talebi gerekçesiyle tutuklanan ACTİT üyesi Ömer Berber, 15 Ağustos 2008 tarihinde (bugün) tahliye oldu.

Fransa’dan 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne dayanarak iltica oturumu alan Türkiyeli Göçmen İşçiler Kültür Derneği (ACTİT) üyesi Ömer Berber, akraba ziyaret için gittiği Almanya’nın Aachen kentinde 13 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 14 Temmuz günü tutuklanarak Köln Ossendorf Cezaevine konmuştu.

Mahkemenin Türkiye’den istediği bilgilerin gelmesi üzerine Mahkeme tarafından Ömer Berber bugün serbest bırakıldı.
Ömer Berber’in serbest bırakılması için ACTİT’in üyesi olduğu Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) olarak bir kampanya başlatmış, tüm ilerici, demokratik, insan hakları kurum ve kuruluşlarını, aydın, yazar, gazetecileri duyarlılığa sahip çıkmaya davet etmiştik. Bu süreçte çalışmayı örgütleyecek “Ömer Berber’in İadesini Durdurma Komitesi” oluşturuldu. Bu komite tarafından yürütülen etkin çalışmanın da olumlu etkisiyle Ömer Berber’in iadesi engellenmiş, tutuklu olduğu cezaevinden mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştır.

“Ömer Berber’in İadesini Durdurma Komitesi” yaptığı açıklama da Ömer Berber’in tahliye edilmesinden duyduğu sevinci, bu çalışmaya destek olan, katkı sunan tüm ilerici, demokratik,insan hakları savunucuları olan kurum ve kuruluşlarla, aydın, yazar, gazetecilerle paylaştığını belirtti. Açıklama da “Avrupa devletlerinin iltica haklarına yönelik kısıtlamalarına, sınırdışı saldırılarına karşı mücadelenin bir parçası olarak yürüttüğümüz Ömer Berber’in iadesini engelleme ve tutukluluğunun kaldırılarak serbest bırakılması çalışması olumlu sonuç vermiştir. Bu kampanya çalışmamızın da olumlu etkileri sonucunda mahkeme Ömer Berber’i serbest bırakmıştır” denilerek, “bu çalışmada destek ve katkısını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” görüşlerine yer verdi.

Ömer Berber’de tahliye sonrası yaptığı açıklamada, serbest bırakılması için duyarlı olan ve sahip çıkan başta AvEG-Kon ve üyesi olduğu ACTIT olmak üzere tüm ilerici, demokratik, insan hakları savunucuları kurum ve kuruluşlarına, aydın, yazar ve gazetecilere teşekkür etti.

Açıklamada “13 Temmuz 2008 tarihinde Fransa’dan Almanya’ya giderken Alman polisi tarafından İnterpol tarafından arandığım gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmek üzere hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak, Köln Ossendorf cezaevine konuldum. 33 günlük tutsaklıktan sonra 15 Ağustos günü Mahkeme tarafından serbest bırakıldım. Gözaltına alındığım günden serbest bırakıldığım güne kadar başta yoldaşlarım, AvEG-Kon ve üyesi olduğum ACTIT olmak üzere, benim serbest bırakılmam için harekete geçen, duyarlı davranan tüm ilerici, devrimci dostlara ve kamuoyuna teşekkür ederim” dedi.

AvEG-Kon ve Üyesi kurumlar olarak, gerek ilgili komitenin gerekse de Ömer Berber’in açıklamasını sizlerle paylaşarak, bizlerde duyarlılığa ve sahiplenmeye ilişkin teşekkürlerimizi belirtiyoruz. Ömer Berber’in serbest bırakılmasının ardından iltica haklarına, sınırdışı saldırılarına ve politik nedenlerle iltica eden insanların geldikleri ülkelere yeniden iadesi için tutuklamalara karşı mücadeleyi süreklileştirmek, ilgi ve duyarlılığımızdan geri düşmemek gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ömer Berber serbest bırakıldı, ancak hala iade amaçlı Avrupa’nın bir çok ülkesinde tutuklu olan Önder Dolutaş gibi politik insanlar bulunmaktadır. Bu saldırılara karşı ortak çalışma, birleşik mücadeleyi büyütmek için gücümüzü ve sesimizi birleştirelim.

Kontak Adres:
AVRUPA EZİLEN GÖÇMENLER KONFEDERASYONU AvEG-Kon
Firnhaber Str.1
70174 Stuttgart-Deutschland
Tel:+49(0)711 284 27 26
web: www.aveg.org
e-mail: aveg-kon {ät} hotmail.com

Language: