You are here

SÜLEYMAN ŞAHİN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

ATIK - Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu
Basına ve Kamuoyuna (in deutsch) - download imza kampaniyasi

On yıl gibi uzun bir zamandır mültecilik hakkına sahip olan taraftarımız Süleyman Şahin, 15 Kasım 2006 tarihinde Hildesheim şehrinde Alman Güvenlik Güçleri tarafından gözaltına alınarak, Türk devletinin interpol aracılığıyla iade istemi doğrultusunda tutuklanmış ve Celle cezaevine konulmuştur.

Süleyman Şahin Türkiye’de yaşadığı süreçlerde devrimci-demokratik mücadele içinde aktif olarak yer almış, bundan dolayı bir kaç kez tutuklanmış ve çok defa işkenceye maruz kalmıştır. En son yargılanmak üzre tutsak edildiği İstanbul Cezaevinden bir grup devrimci yoldaşları ile birlikte firar ederek özgürlüğüne kavuşmuştur.
Türk Devleti Süleyman Şahin’i gıyabında yargılamış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve burdan itibaren artık her yerde aranır olmuştur. Bu takibatlar ve baskılardan ötürü yurtdışına çıkmak durumunda kalan Süleyman Şahin Almanya’ya gelerek siyasi sığınma talebinde bulunmuş ve AFC (Almanya Federal Cumhuriyeti) bu talebi bir süre sonra kabul ederek 1996 yılından itibaren ona siyasi sığınma hakkı vermiştir. O gün bugündür resmi olarak bu ülkede yaşamakta ve açık kimliği ile esnaflık yapmaktadır. Kendisi halen Türkiye’de ve Dünya’da siyasal baskılara ve anti-demokratik uygulamalar karşı çıkan ve halkların demokrasi mücadelesine destek veren bir aydın kişiliğe sahiptir.

Türk Devleti daha önceleri de iadesi için çeşitli girişimlerde bukunmuştu. Bunların neticesinde Süleyman Şahin 1988 yılında Hollanda’da ve 2000 yılında Çek Cumhuriyeti’nde tutuklanarak iade edilmek üzere gözaltına alınmıştı. Fakat, nihayetinde her iki ülkenin adalet makamları T.C’nin gönderdiği evrak ve belgelerin düzmece ve geçersiz olduğu tespitine vararak onu yeniden serbest bırakmışlardı.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (FAC), 10 yıldır sığınma hakkı verdiği bir insanın iadesini başlatmak için bir insanı tutuklaması örneğiyle kendi anayasasında ve mültecilik yasalarında ‘garanti’ altına aldığı hakları görmezlikten gelerek çifte standart uygulamakta ve kendi yasalarına aykırı davranmaktan çekinmemektedir. Ayrıca Türk Devleti’nin fütursuz baskı ve şiddet politikalarına bir kez daha ortak olmak istemektedir.

AB ile müzakereler sürecinde dahi, F-Tipi mahpushanelerde binlerce politik tutsağa aleni ve örtülü biçimlerde yapılan işkenceler MGK ve AKP hükümetince verilen kararlar doğrultusunda düzenli ve daha ‘itinalı’ (yani, iz bırakmayan yöntemlerle) yapılmaktadır. Onbinlerce Kürt yurtsever ve ilerici, devrimci özgürlük savaşçılarının F-Tiplerinde isolasyon işkencesine maruz bırakılmakla yaşamlarına kastedilmekte veya sakat bırakılmaktadırlar.
Özgürlük ve demokrasi talebi olan kesimlere ve çeşitli milliyetlerden halkın ilerici insanlarına karşı, bildik inkar ve imha politikalarından vazşeçmeyen ve hala katliamları halkımıza reva gören bir sistemdir karşımızda duran. Kürt ulusuna, muhalif güçlere ve sosyalistlere karşı her türden baskı komplo, şiddet ve insanlık dışı muameleleri reva gören T.C’nin egemenelerinin yalan ve dolanlarına, demogojilerine FAC ortak olmak mı istemektedir?!!!!

Süleyman Şahin’i Türk Devletinin zorba ve kanlı ellerine teslim etme amaçlı yapılan bu tutuklamaya karşı gelinmelidir. Alman Devletine ‘Evrensel İnsan Hakları ve Cenevre Mültecilik Hakları Sözleşmeleri’ndeki imzaları hatırlatılmalı ve siyasi sığınma hakkı verdiği insanın derhal serbest bırakılması istenmelidir! Bütün ilerici ve demokratik kamuoyunu kendi hukuki kararlarını hiçe sayan ve keyfi uygulamalara karşı aktif ve acil tavır almaya çağırıyoruz. Süleyman Şahinle enternasyonal dayanışmayı büyütmeye ve imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz.

Süleyman Şahin Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
İşkence Zindanlarına İadelere Ve Sınırdışılara Hayır!
Türkiye’deki İnsan Hakları İhlallerine Son!

ATIK - Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu

# # # # # # # # #

SÜLEYMAN ŞAHİN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! (imza kampaniyasi matni)

On yıl gibi uzun bir zamandır mültecilik hakkına sahip olan taraftarımız Süleyman Şahin, 15 Kasım 2006 tarihinde Hildesheim şehrinde Alman Güvenlik Güçleri tarafından gözaltına alınarak, Türk devletinin interpol aracılığıyla iade istemi doğrultusunda tutuklanmış ve Celle cezaevine konulmuştur.
Süleyman Şahin Türkiye’de yaşadığı süreçlerde devrimci-demokratik mücadele içinde aktif olarak yer almış, bundan dolayı bir kaç kez tutuklanmış ve çok defa işkenceye maruz kalmıştır. En son yargılanmak üzre tutsak edildiği İstanbul Cezaevinden bir grup devrimci yoldaşları ile birlikte firar ederek özgürlüğüne kavuşmuştur.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (FAC), 10 yıldır sığınma hakkı verdiği bir insanın iadesini başlatmak için bir insanı tutuklaması örneğiyle kendi anayasasında ve mültecilik yasalarında ‘garanti’ altına aldığı hakları görmezlikten gelerek çifte standart uygulamakta ve kendi yasalarına aykırı davranmaktan çekinmemektedir. Ayrıca Türk Devleti’nin fütursuz baskı ve şiddet politikalarına bir kez daha ortak olmak istemektedir.
Süleyman Şahin’i Türk Devletinin zorba ve kanlı ellerine teslim etme amaçlı yapılan bu tutuklamaya karşı gelinmelidir. Alman Devletine ‘Evrensel İnsan Hakları ve Cenevre Mültecilik Hakları Sözleşmeleri’ndeki imzaları hatırlatılmalı ve siyasi sığınma hakkı verdiği insanın derhal serbest bırakılması istenmelidir! Bütün ilerici ve demokratik kamuoyunu kendi hukuki kararlarını hiçe sayan ve keyfi uygulamalara karşı aktif ve acil tavır almaya çağırıyoruz. Süleyman Şahinle enternasyonal dayanışmayı büyütmeye ve imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz.

İşkence Zindanlarına İadelere Ve Sınırdışılara Hayır!
Türkiye’deki İnsan Hakları İhlallerine Son!

Protestolarınızı göndermeniz için:
Fax: AFC Adalaet Bakanı, Bayan Zypries (+49)01888 / 580 9525
Fax: Eyalet Yğksek Mahkemesi Savcısı Bay Siolek, Celle (+49)05141 / 206572
Fax: İnsan Hakları Örgütü (ai) Almanya (+49) 0228 / 630 036
Fax Proasyl: (+49) 069 - 23 06 50, E-Mail: proasyl@proasyl.de
Fax Oberlandesgericht Celle, z. H. Herrn Siolek 05141 / 206 572
Fax amnesty international Deutschland 0228 / 630 036

Language: