You are here

Arjantin’de Yeni Kayıplara Hayır!

Julio Lopez’in Hayatı Korunmalıdır!

Arjantin, 1976 – 83 yıllarındaki askeri cunta döneminde 30 bin kişinin kaçırılarak gözaltında kaybedildiği, yüz binlercesinin işkenceler gördüğü, insan hakları ihlallerinde rekorların kırıldığı bir tarihe sahiptir. Arjantin işçi sınıfına ve halkına karşı kirli savaş yürütmüş olan dönemin cunta şefleri, polis müdürleri ve diğer sorumluların yargılanması onlarca yıl boyunca engellendi.

Ancak gerek Plaza de Mayo Annelerinin dünya halkları tarafından takdir edilen kahramanca mücadelesi ve gerekse de Arjantin halkının ısrarlı mücadelesi sonucu başlayan kimi kirli savaş suçlularının yargılanması sürecini, Arjantin’in karanlık döneminin tekrar aydınlatılması çabası olarak görmekteyiz.

Julio Lopez adlı cunta mağduru 77 yaşındaki bir tanığın, eski polis şefi Miguel Etchecolatz'ın işkence, adam kaçırma ve öldürme suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı davada tanıklık yaptıktan bir gün sonra ortadan kaybolması, büyük kaygı vericidir. Arjantin tekrar kirli savaş günlerine mi dönmektedir?

Tarihte halka karşı işlenen hiç bir suç ilelebet cezasız kalmamıştır ve kalmayacaktır. Baskıyla, işkence ve katliamlarla, gözaltında kayıplarla işçi sınıfını ve emekçileri ezerek iktidarda kalmaya çalışmış olanlar ya tarihin çöplüğünü boylamışlardır veya boylayacaklardır.

Julio Lopez, halka baskı ve zulüm yapmış bir polis şefine karşı mahkemede tanıklık yapmakla onurlu bir görevi yerine getirmiştir. Onun yaşamını korumak Arjantin hükümetinin görevidir. Aksi takdirde Arjantin devletinin bugünkü sorumluları yarın sanık sandalyesine oturmaktan kurtulamayacaklardır.

ICAD, Arjantin devletinin Julio Lopez’in hayatını korumaya ve Julio Lopez’i sağ olarak bulmaya çağırmaktadır. Arjantin’i tekrar gözaltında kayıplar ülkesi olarak görmek istemiyoruz.

Julio Lopez derhal serbest bırakılmalıdır!

International committee against disappearance ICAD
Uluslararası Büro
02.10.2006

Language: