You are here

İŞGAL OKULUNUN DÜZENLENMESİ VE YÜKSEK KİRALARA KARŞI EYLEM

15.12.2012

Mülteci direnişi hareketimizin daha iyi mücadele etmesi için işgal ettiğimiz okulun kullanımı ile ilgili yeni bir organizasyon yaptık. Önce işgal okulunun nasıl kullanılacağına dair bir tartışma gerçekleştirdik. Çünkü okulu işgal ettiğimizden bu yana sokak eylemlerine katılan insan sayısında bir azalma gözlemledik. Oury Jallo mahkemesine ve aynı günün akşamında gerçekleştirdiğimiz eyleme az sayıda insan katılmıştı.

Hermanplatz'dan başlayarak uzun bir yolu yürüdük. Ancak bu eylemlere mültecilerden fazla insan katılmadı. Bundan önce düzenlediğimiz bir kaç eyleme de aynı şekilde katılım sayısı düşüktü. Daha önceki yazılarda bu riske dikkat çekilmişti.

Mülteci direniş hareketi bu güne kadar gerçekleştirdiği tüm eylemlerde gücünü sokaktan alıyordu. Kamuoyunda yarattığı meşruiyetin ve geniş desteğin de nedeni sokakta kalmakta ısrar etmesiydi. Ancak okulu işgal ettikten sonra bu durumda bir gerileme yaşandı. Ancak tehlikenin farkına erken vardık.

İşgal okulunu nasıl kullanacağımızla ilgili gerçekleştirdiğimiz toplantıda bir statü belirledik. Bizim esas politik merkezimiz Oranienplatz'dır. Çünkü burası sokaktır, hareketimiz bir sokak hareketidir, gücünü sokaktan almaktadır. Ancak biz işgal okulunu da mülteci direniş hareketimizin gelişmesi ve daha da güçlenmesi için etkili bir şekilde kullanmak zorundayız.

İşgal okulunun kullanımı ile ilgil tartışmaları bir şekilde bitirmiş olduk. Siyasal merkezimiz Oranienplatz'dır ama işgal okulunu da etkili bir şekilde kullanacağız. İşgal okulu kış geceleri yatmak için kullanılacak ancak esas politik faaliyetler Oranienplatz'da yürütülecek. İşgal okulunda kişilerin kafasına göre gerçekleştirdiği düzenlemelere son verilecek ve işgal okulunun kullanımı ile ilgli olarak bir koordinasyon komitesi oluşturduk. Burada kimlerin nerede kalacağı ile ilgili olarak bu komite ihtiyaca göre bir yerleştirme yapacak. Sıcak ve kullanışlı odalar ya da sınıflar çocuklu ailelere verilecek. Daha sonra diğer insanlardan mülteci olanlara öncelik verilecek ve son olarak da destekçi olup da burada kalmak isteyenlere dağıtılacak. Bu konuda bir görüş birliğine varıldı.

Bu gün Kreuzberg'de yüksek kiralara karşı bir eylem gerçekleştirdik. Bizim direniş çadırlarımıza yakın bir yerde var olan başka bir direniş çadırı var. Bunlar uzun zamandır bu alanda beklemektedirler. Kreuzberg'te ev kiralarına her gün zam geliyor. Kreuzberg'teki dar gelirli insanları ve doğal olarak göçmenleri şu anda bulundukları evlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Bu gün oturduğu evi elinden alınmaya çalışılılan bir Türkiyeli ile tanıştırdılar. Bizi destekleyen aktivistlerden bir arkadaş bir kaç gündür Ali diye birinden bahsediyordu ve benim onunla tanışmamı istiyodu. Yürüyüş sırasında onunla tanışma fırsatı oldu. Ali'yi şu anda bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlar. Uzun süren mahkemeler sonucunda mahkeme Ali'nin oturduğu evi boşaltması gerektiğine karar vermiş. Bir kere boşaltmaya gelenlere karşı mahalle halkı toplanmış ve bunu önlemişler. Daha sonra avukat yeni davalar açmış ve mahkeme yeniden başlamış.

Berlin Kreusberg'te bulunan kiracılar buralardan çıkarılmak isteniyor. Bunu çeşitli yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Her yıl kiralara yüksek zamlar geliyor. Kiracıları polis zorla evlerinden uzaklaştırmamış olsalar bile, bu iş yavaş yavaş gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ev kiralarına yapılan yüksek zamları ödeyemeyecek durumda olan halk bu evleri yavaş yavaş boşaltmak zorundalar. Bu nedenle Kreuzberg yıllardır burada oturan göçmenler ve dar gelirlilerden arındırılmak isteniyor.

Bu gün yüksek kiralara karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuş olan çadırlardan başlayarak ana caddelerde yürüyüş gerçekleştirdik. Hava sürekli yağmurluydu. Her kes ıslandı ama yürüyüş devam etti.

Yüksek kiraları protesto yürüyüşü bizim işgal okuluna doğru gidecekti ancak polis buna izin vermedi ve yürüyüşün rotası başka bir yöne doğru gitti. Dolaşıp çadıra geri gelerek eylemi bitirdik.

Bu akşşam Almanya'daki solcu günlük gazete olan Junge Weld ile ilgili bir dayanışma konseri olduğunu öğrendik ve topluca oraya gitmeye karar verdik. Söz konusu gazete maddi sıkıntılar yaşıyormuş bu nedenle gazete ile dayanışmak için bir konser düzenlenmiş biz de bu konsere gittik. Çok sayıda Latin Amerika müzik grubu dayanışmak için gelmişlerdi. Etkinlik sunumunu yapan arkadaş, bu akşam bin euronun gazete için toplanmış olduğnu bildiridi. Bu rakam gazeteyi bir süreliğine de olsa rahatlatacaktır.

Junge Weld adlı günlük sol gazete ile ilgili düzenlenmiş olan dayanışma konserine gelen insanların yaş ortalaması oldukça yükekti. Komünist düşünceleri savunan Almanyalı nüfusu genelde yaşlılardan oluşuyor. Bu kuşak eski sosyalist denemelerle şimdiki kapitalist sistemin her ikisini de görmüş yaşamış insanlardan oluşuyor. Yeni kuşak gençlik bu tip sorunlarla pek ilgilenmiyorlar.

Biz yüksek kiralara karşı eylem gerçekleştirirken bir grup arkadaş da işgal okulunu temizleme işiyle uğraştılar. İşgal okulu uzun süreden beri kullanılmadığı için içerisi dağınık ve kirliydi. Böylece işgal okulu temizlenmiş ve yeniden düzenlenmiş oldu. İşgal okuluna grekli olan koltuk vb. eşyalar getirilmesi için de bir kampanya başlattık. Eşyalar yavaş yavaş gelmeye başladı.

15.12.2012
Turgay Ulu
Berlin

Language: 
Local group: