You are here

OHLAUER STRAßE/ REICHENBERGER STRAßE - İŞGAL EVİNİ KORUMAYA GELİN

9.12.2012

Refugee Social Center Kreuzberg - 08.12.2012 - Berlin - IMG_9135

8.12.2012 tarihinde Ohlauer Str/Reichenmerger Str. de bulunan büyük bir okulu işgal ettik. Mülteci derinişçiler olarak aylardır sokaklarda verdiğimiz mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıdık. Würzburg'tan Berlin'e yürüdükten sonra, Oranienplatz'da direniş çadırları kurduk. Yürüyüş, bildiri dağıtma, mülteci kampalarını ziyaret etme ve işgal eylemlerimizle direnişimizi devam ettiriyoruz.

Mülteci direniş hareketimizin bir merkeze ihtiyacı vardı ve bu amaçla büyük okulu işgal ettik. Almanya'da çok sayıda mülteci var. İzolasyon özelliği taşıyan mevcut mülteci kamplarının kapatılması temel taleplerimizden biridir. Bu anlamda işgal ettiğimiz bu okul bir simgesel özellik de taşıyor. Diğer yandan bizim haklı taleplerle yürüttüğümüz direnişe yeni mültecilerin katılması ve kışı geçirmeleri için bu okul bizim pratik ihtiyacımızdır.

İşgal okulunun durumu ile ilgili olarak Kreuzberg belediye başkanı bizimle bir görüşme yaptı. Üç gün içinde belediye yetkilileri kendi aralarında görüşmeler yapacak ve bizimle yeniden buluşacaklar. Şu anda pazarlık aşamasındayız. Bize daha küçük bir yer vermeyi düşünüyorlar. Ancak küçük mekanlar bizim direniş hareketimizin ihtiyacını karşılamaya yetmez.

Aylardır sokaklarda yürüttüğümüz mücadele ile meşru bir zemin kazandık. Şimdi mülteci direnişini somut bir güce dönüştürme aşamasındayız. İşgal okulunu almak için daha fazla dayanışmaya ve güce ihtiyacımız var. Tüm anti kapitalist ve anti faşist güçleri işgal okulunu korumaya çağırıyoruz.

Kapitalist izolasyon sistemine karşı mücadele yalnızca mültecilerin sorunu değildir. Tüm toplum izolasyon içinde yaşamaya mahkum ediliyor.

Belediyenin evi bize vermesi, bizim sayımıza ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu anlamda hem Berlin'de bulunan mülteci kamplarından ve hem de Almanya'nın diğer bölgelerinde bulunan mülteci kampalarından daha fazla mültecinin işgal evine gelmesi gerekir. Bunun için her kesinsiyatif kullanarak bu işi organize etmelidir.

Meşru bir ortamda gerçekleştirdiğimiz ev işgaline her kesin destek vermesini bekliyoruz. Bizi desteklediklerini söz ile ifade edenlerin şimdi pratik olarak harekete geçmesi gerekir. Tüm aydınlara, sanatçılara ve muhalif organizasyonlara ya da kişilere çağrımızdır; gelin işgal evini koruyalım ve sokaklarda aylardır sürdürdüğümüz direnişi somut bir kazanıma dönüştürelim.

Tüm mülteci kampları kapatılsın
Eyalet dışına çıkma yasağı kaldırılsın
Sınır dışı etmeler durdurulsun

Mülteci Direnişçiler

Language: 
Local group: