You are here

YARGILAMA HAZIRLIĞINA DEVAM VE - AÇLIK GREVLERİYLE DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ

11.11.2012

Bu gün mülteci halk mahkemesine hazırlık toplantısına devam ediyoruz. Dün pankartlarımızda ne tür slogan ve figürlerin öne çıkarılması gerektiği üzerine kararlar aldık. Bu çalışmaları sürdürmek ve haberleri, ilişki ağlarını kurmak için bir internet sitesine ihtiyacımız var. Bunun için bu siteye bir isim seçtik. Bir kaç öneri içinde en çok oy alan ismi bulduk. Buna göre; internet sitesinin ismi, Refruge Trübünal (Mülteci Halk Mahkemesi) olacak. Yer konusu üzerine de bir kaç öneri oldu bunlar içinde şu anda direniş çadırlarımızın bulunduğu Oranien Platz'ın uygun olduğu görüşü öne çıktı. Çünkü burası hem merkezi bir yer ve hem de muhalif kesimlerin ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bir yer. Bunun yanında parlemento gibi resmi kurumlara yakın bir yerde mahkeme etkinliklerini yapmak önerildi ama bizim mahkememiz zaten o kurumların oluşturduğu yasa ve uygulamalara karşı gerçekleşiyor.

Önümüzdeki yıl gerçekleşetireceğimiz halk mahkemesinin içeriği ile de ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. İçerik olarak bir çok konu önerisi var. Bunlardan öne çıkanlar; eyalet dışına çıkma yasağı, mülteci kamplarının durumu, Fronteks gibi sınır güvenliği altında yapılan uygulamalar, ırkçılık, mültecilerin potansiyel suçlu olarak görülmesi, sınır dışı etmeler gibi bir çok kunuyu bu mahkemede işleyeceğiz.

Bu halk mahkemesinde bir kaç cephe olacak. Suç, suçlu ve bunlardan zarar görenler olarak işin esas olarak cepheleri bunlardan oluşuyor. Tüm bu olgular bütün yönleriyle açıklanmaya çalışılacak ve tüm bu suç ve suçluları ortaya çıkartan ekonomik sosyal sisteme karşı altarnatif olarak hedeflediğimiz ekonomik sosyal sistemin ne olduğunu ve nasıl olacağıını da gün yüzüne çıkartmamız gerekir.

Mülteci halk mahkemesinde görüntü ve canlı tanıklıklarla tespit edilmiş olan suçlar ve suçluların teşhir edilmesi önem taşıyor. Bunlarla ilgili film çekimleri gibi materyaller varsa bunların toplanması gerekir.

Almanya'da bazı yasalarda, açıkça kendi işine yarayan mültecilerin kalmasına izin verilmesi ve işine yaramayan mültecilerin sınır dışı edilmesi vurgulanmıştır. Diğer yandan, örneğin eyalet dışına çıkma yasağını bazı eyaletler yumuşattılar. Bunun nedeni AB projelerinde bazı alanlarda çalışacak mültecilere ihtiyaç duymalarıdır. Kar amacıyla yürüttükleri işlerine faydalı olduğunu düşündükleri pratik uygulamaları yasa ne derse desin yapıyorlar.

Mülteci Halk Mahkemesinin hazırlık aşamasında içeriğin ne olacağına dair önerilenler içinde oldukça önemli ve politik noktalar var. Bizim toplantı ve çalışma yöntemlerimizi disiplinsiz ve düzensiz olarak değerlendirenler bu önerileri görmeliydiler.

Mülteci halk mahkemesiyle ilgili olarak teknik ve programatik sorunlar üzerine yeterince tartışıp kararları aldıktan sonra, bu günkü eylem planlarını hayata geçirmek için yola çıktık. Bir grup arkdaşla birlikte Türkiye hapishanelerinde bu gün 61. gününde olan açlık grevi direnişiyle dayanışmak amacıyla yapılacak olan eyleme katılmak için harekete geçtik. Bir grup arkadaş da diğer alandaki arkadaşların ziyaretlerine gittiler. Bir grup arakadaş ise hazırladıkları polis şiddeti ile ilgili programı hayata geçirmek için harekete geçtiler.

Türkiye hapishanelerindeki açlık grevleriyle dayanışmak için yapılan yürüyüş Herman Platz'dan başlayarak bizim direniş çadırlarımızın bulunduğu Oranien Platz'a kadar sürdü. Eyleme yaklaşık olarak bin kişi katılmıştı. Her grup kendi pankart ve falamalarıyla katılmışlardı. Biz de her zamanki sarı pankartımızı alarak yürüyüşteki yerimizi aldık. Türkçe olarak basmış olduğumuz talep ve direnişimizle ilgili bilgilendirme bildirisini alanda dağıttık. Diğer yandan akşam sunacağım seminerle ilgili olarak çıkartılan ilanın dağıtımını yaptık.

Yürüyüş boyunca Kolombiyalı bir devrimci ile tanıştık. Bayan arkadaş bizim direniş çadırlarımızda bir görüşme yapmak istediğini aktaradı. Kolombiya'da hapishanelerdeki politik tutukluluarı serbest bırakılması için bir uzun yürüyüş başlatılacakmış. Bununla ilgili olarak burada bizim direniş alanımızda bir etkinlik düzenlemeyi düşünmüşler. Yarın onunla görüşüp toplantıda önerisini dile getirmesini sağlayacağız.

Sabahki mülteci halk mahkemesi ile ilgili toplantıyı yaptıktan sonra ben erken ayrılmak zorunda kaldım. Yolda Birgitte'ye rastladım. O da bizim gibi uzun süre hapiste kalmış birisidir. Onunla bir randevu alınmış ve biz bir görüşme yapacağız.

Bu günmük toplantıda ilginç bir şey daha oldu. Toplantıya mola vermiştik. Daha önce de direnişlerde görmüş olduğum Filistinli arkadaş benim hapishane hayatımı ve yürüyüşle ilgil süreci öğendikten sonra kendisini tutamayarak ağlamaya başladı. O da oranın devrimcilerinden. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.

Yürüyüşümüz Oranien Platz'a vardığında her grup hazırladığı bildiriyi okudu. Ben de direnişçi mülteciler adına söz alarak bir konuşma yaptım. Direnişimizin neden kapitalist izolasyon sistemine karşı mücadele etmeyi esas aldığını anlatmaya çalıştım. Direnişle ilgili olarak gözlem ve deneğimleri anlattım. İzolasyon sisteminin kapitalizmin yapısal bir özelliği olduğuna vurgu yaptım. Buna karşı mücadelelerin de enternasyonal bir ruhla yapılması gerektiğini vurguladım.

Bugün akşam saatlerinde de önceden karalaşatırmış olduğumuz gibi bir dernekte seminer gerçekleştirdik. Önce Emryo der Freiheit adlı filmimizi gösterdik ardından direnişimizin başlangıç ve gelişme seyri üzerine açıklamalarda bulundum. Sorulan soruları yanıtladım. Direnişimizin yarattığı siyasal etkiden bahsetim. Deşifreettiğimiz kurum ve yasalardan bahsettim. Aynı zamanda bu kurum ve yasalar karşısında nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine konuştum. Genel olarak seminer ve konuşmalarımız beğenildi. Daha ilerisi için butip etekinliklerin birlikte yapılması gerektiği vurgulandı.

Dernekteki seminerden sonra da bizim direnişle dayanışmak için soli Parti yapan arkadaşların yanına geldik. Burada gene direnişçi mülteciler adına bir konuşma yaptım. Bir arkadaş da bu konuşmadaki görüşleri Almancaya çevirdi. Bilmeyen insanlara böylece direnişimizin seyri üzerine yeterince bilgi vermiş olduk.

Bu gün ilk defa tanıştığımız insanlar da oldu. Onlar da bize nasıl yardımda bulunacaklarını soruyorlardı. Biz de işleyişlerimizle ilgili bilgi verdik ve isterlerse bu çalışma gruplarında uygun gördükleri biçimde görev alabileceklerini vurguladık.

Direnişimiz yavaş yavaş salt mülteci haklarıyla sınırlı bir direniş olmadığı konusunda bir gelişme kaydediyor. Çünkü bir sürü eylem ve etkinliklere başka insanlarla birlikte katılıyoruz. Onlar da bizi böylece tanımış oluyorlar.
11.11.2012
Turgay Ulu
Berlin

Language: 
Local group: