You are here

درگیری پلیس آلمان با ایرانیان معترض روبروی سفارت ایران در برلن به علت شکایت سفارت ایران از پلاکارد

شکایت سفارت ایران از پلاکارد

سرنکون باد جمهوری اسلامی " به زبان فارسی و انگلیسی


Deutsche Polizei prügelt für Iranische Botschaft


حمله وحشیانه پلیس متمدن آلمان، به معترضان به اسلام ناب سنگسار و قطع ید، در روز جهانی حقوق بشر !....

''برلین: میتینگ اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی حقوق بشر به اعدام، سنگسار و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران


برای دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی - برای لغو مجازات اعدام - برای لغو مجازات سنگسار - برای تحقق آزادی های بی قید و شرط سیاسی، آزادی تشکل و اجتماعات - برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران و محاکمه عادلانه و علنی آمرین و عاملین کشتارهای سی و یک سال گذشته؛ برگزارکنندگان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین زمان: جمعه ، ١٠ دسامبر ٢٠١٠ ساعت ١٤ مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران''

http://www.facebook.com/event.php?eid=182547855095378


این تجمع که با مجوز قانونی نهاد‌های فوق بر گذار میشد، به این شکل جالب که وصف می‌کنم به صحنه حمله وحشیانه پلیس آلمان به معترضین تبدیل شد،


یکی‌ از اعضای پلیس گفت پرسنل سفارت از پارچه نوشته سرنگون باد جمهوری اسلامی شکایت کرده اند و ما باید آنرا جمع کنیم، ما این کار را نکردیم و پلیس برای برداشتن صحنه جرم ما با خشونتی وصف ناپذیر وارد عمل شد، پس از اعمال ضرب و جرح و با کتک کاری معترضین آنرا جمع کردند، و به شدت به عنوان حامیان رژیم قتل و اعدام و سنگسار و شکنجه به آنها اعتراض کردیم، رفتار پلیس در این صحنه و در لحظات پایانی به شدت وحشیانه بود و با ضربات مشت با ما برخورد میکردند، و ما به اعتراض خود ادامه دادیم با نشان دادن تصاویر قتل و اعدام و جنایات جمهوری اسلامی، آنها را حامیان جمهوری اسلامی خطاب میکردیم ....


در لحظه پایانی که اقدام به ترک آنجا کردیم به سمت ما حمله کردند و با ضربات مشت و خشونتی عریان که پایاپای متجاوزین پلیس اسلامی بود چند نفر از مارا به زمین انداخته، کتک کاری و بازداشت کردند، و چند نفر هم در اثر استرس و خشونت پلیس حالشان بد شد و یک نفر برای چند دقیقه بیهوش شد که در تماس با اورژنس به بیمارستان منتقل شد !....


تجمعی که قانونی بود به اصطلاح، و انسان‌ها باید تحت حمایت پلیس قرار می‌گرفتند، اما مورد حمله و خشونت وحشیانه آنها قرار گرفتیم !....

Deutsche Polizei prügelt für Iranische Botschaft

Deutsche Polizei prügelt für Iranische Botschaft

Language: 
Campaign: 
Local group: