You are here

Göçmenlere Ve İlerici Meşru Kurumları Yönelik Yargılama Ve Suçlamaları Engelleyelim!

ATİK: www.atik-online.net, E-mail: info(at)atik-online.net
BASIN AÇIKLAMASI, 6. Aralık 2007
Göçmenlere Ve İlerici Meşru Kurumları Yönelik Yargılama Ve Suçlamaları Engelleyelim!

5 Aralık 2007 tarihi sabahın erken saatlerinde eş zamanlı ani baskınlar tarzındaki kapsamlı bir operasyonla Almanya’nın üç eyaleteindeki 8 şehirde 13 yere polis baskını düzenlenmiştir. Karlsuhe’deki Federal Başsavcılık emriyle düzenlenen bu oprerasyon esnasında ATIF/ATIK’e bağlı 2 dernek ve 10 şahıs evi olmak üzere toplam 13 noktaya tamamen hakısız ve yersiz baskınlar düzenlenmiş ve aramalar gerçekleştirilmiştir.
Arama gerekçelerinde bir çok şahıs hakkında Türkiye Komunist partisi Marksist-Leninist’e üyelik ve yöneticilik ithamıyla suçlamalar yapılmaktadır. Federal Hükümet’in hukuksal politik kolu olarak işlev gören Federal Başsavcılık dairesinin emriyle başlatılan operasyonun gerekçe belgelerinde dahi bahsi geçen komunist örgüt hakkında şöyle ilginç ifadelerde geçmektedir: ‘TKP/ML Türkiye’de yasaktır, buna karşın ne bu örgüt nede yan kuruluşları Almanya’da yasak değildir’.

Bununla birlikte, burjuva basın ve medya kuruluşları sanki anlaşmışcasına Federal Başsavcılığın düzmece bilgileri doğrultusunda kamuoyu üzerinde ön yargıları güçlendirmek için taraflı bir tutum almaktadır. Politik görüşlerini yayan ve örgütlenme haklarını kullanan ilerici göçmenler ve onların meşru kurumları, burjuva medyadaki taraflı haberlerlde ‘terörist grup, sol ekstremist örgüt’ şeklindeki ifadelendirmelerle olumsuz bir şekilde gözden düşürülmek istenmektedir. Çok savundukları kendi burjuva hukularını dahi çiğneyerek, ‘hukuksal bir yargı kararı’ dahi olmadan bunu yapabilmektedirler.

Egemen medyanın ve haber ajanslarının bu desenfermasyon girişimi, hakim sınıfların çıkarları doğrultusunda düşüncenin ifadelendirilmesi özgürlüğü hakkına yönelik ciddi bir saldırıdır. Kendisini demokratik ilan eden bu ülkede burjuva basının bu tutumu başlı başına bu bir hak ihlalidir. Dünya çapında sömürüye ve devlet baskılarına karşı gelen politik olarak sol görüşlü-ilerici örgütler, aktivistler ve göçmenler sistemce ‘tehlikeli odaklar’ olarak lanse edilmekte ve devletsel takibata uğramaktadırlar.

Uluslararası kapitalizmin şemsiyesi altında sürdürülen bu baskılara temel hazırlayan Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki de sistematik sömürü, bu şekilde rahatça sürdürülebilmektedir. Bütün devlet güvenlik kurumlarının ‘soğ gözleri adeta kördür’ ve işte bu sayede faşist örgütler son yıllarda hızla yaygınlaşan ırkçı saldırganlıklarını engelsiz yapabilmektedirler.

Tamda bu nedenle; demokratik bütün ilerici örgütleri, partileri ve şahsiyetleri bu antidemokratik gelişmelere ve yaptırımlara karşı aktif tavır almaya ve Almanya’da yaygınlaşan devletsel baskılara karşı aktif bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.

  • Davanın düşürülmesi ve iptal edilmesi için haklı kampayamızı destekleyiniz!
  • Özgür bir gelecek için yadanışmayı yükseltiniz!
  • Yerli ve göçmen bütün ilerici örgüt ve bireylere yönelik boyutlandırılan baskıları engelleyiniz!
  • Dünya emekçilerin ve ezilen halklarının birliğini ve dayanışmasını yükseltiniz!

İçte ve dışta emperyalist savaş çığırtkanlığını engelleyelim!
Yaşasın İşçilerin Enternasyonal Birliği ve Halkların Kardeşliği
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Richten Sie Ihre Proteste bitte an:
Federal Başsavcılık, Karlsruhe: Brauerstraße 30, 76135 Karlsruhe,Telefon: (0721)81910
Telefax: (0721) 81 91 59 0, eMail:poststelle@generalbundesanwalt.de oder poststelle@gba.bund.de

Federal Adalet Bakanlığı: Mohrenstraße 37, 10117 Berlin, Telefon: (030) 18 580 – 0, Telefax: (030) 18 580 - 95 25, Dienststelle BONN: Adenauerallee 99 – 103, 53113 Bonn, Telefon: (0228) 99 580- 0, Telefax: (0228) 99 580 - 83 25, poststelle@bmj.bund.de

Bu Davanin İptal Edilmesi Talebini Desteklesen Örgüt Ve Kurumlar:

Language: