You are here

KEMAL KUTAN’NIN İADESİNİ DURDURALIM!

KAMUOYUNA!

deutsch, english, francais

29.10.07 tarihinde Almanya’nın Stuttgart-Donausingen treninde yolculuk yaptığı sırada Alman polisi tarafından göz altına alınmıştır. 13 gündür açlık grevinde olan Kemal Kutan Konstanz hapishanesinde tutuklu bulunmaktadır.

Kesintisiz olarak 28 yıldır aktif devrimcilik yapan Kemal Kutan, Türkiyede Askeri Faşist Cunta döneminde 1983-86 yılları arasında tutuklu kalmıştır. 1987'den sonra uzun bir dönem Halk Demokrasisi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü yapmış, demokratik mücadele sürdürmesine rağman devlet tarfından sürekli baskıya uğramıştır. Türkiye’de siyasal görüşlerinden ve aktif siyasal kimliğinden dolayı, Türk devletinin hedefi halindedir. Bundan dolayı sürekli opersyonlar düzenlenmiş öldürülmek istenmiştir. Bugünde “kırmızı bültenle” arandığı gerekçesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın iade talebi üzerine gözaltına alınmıştır. Ancak, son dönemde Kürt ulusuna ve hareketine yönelik başlatılan saldırılara parelle olarak geliştirilen milliyetçilik ve ırkçılık Türkiyede devrimci, demokrat kurum ve bireylere yönelik şiddetide geliştirilmiştir. Muhalif olan tüm kesimlere yönelik “sindirme” ve “hizaya” getirme konseptini “vatan “ “bayrak” bütünlüğü içinde işleyerek, aktif siyaset yürüten herkesi “terör” kapsamına alarak saldırmaktadır. Baskıcı ve faşist sistemlere alternatif olarak devrimci yaşam sürdürmenin meşruluğu terörizm değildir. Asıl terörü, Ulusal soykırımı, şövenizimi, kitle katliamlarını, sınır ötesi operasyonları 84 yılldır Türk devleti uygulamaktadır. Kemal Kutan’nın iade talebide bu politikanın ürünüdür. Türkiyede ölüm cezası yasa üzerinde kaldırılmış olsada, ömür boyu hücre cezası zamana yayarak öldürme şeklidir. Kemal Kutan’ın iade edilmesi zamana yayarak öldürmek anlamına gelir.

Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde, Uluslararası İnsan Hakları bildirgeleri çiğnenerek politik iltica talebinde bulunanların iade edilmesi son dönemlerde giderek yaygınlaştırılmaktadır. Göçmenlere yönelik çıkarılan yasalar çerçevesinde, özellikle politik faaliyetlerde bulunanların oturum hakları elinden alınarak yurtdışı edilmekteler. İsviçrede yeni iktidar partisisnin yabancıları „kara koyun“ olarak adlandırması, Almanyada NPD’nin ırkçı saldırılarını Alman olmayan herkese yöneltmesi bu yasalrdan bağımsız değildir.

Bu çerçevede tutuklanan devrimcilere oturum hakkı, mücadele ederek kazanılabilinir. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yaşam hakkı elinden alınmak istenen herkesi sahiplenelim.
Tüm devrimci, demokrat ve ilerici kamuoyunu Kemal Kutan şahsında devam eden faşist politikaları boşa çıkarmak için, aktif ve acil olarak tavır almaya çağırıyoruz. 1951 Cenvre politik sığınma protokolüne göre, yasal hak olarak iltica talebi kabul edilmeli ve oturum hakkı verilmelidir.
Bu saldırı, Kemal Kutan şahsında politik iltica hakkına bir saldırıdır. Kemal Kutan’ın iadesi bu hakkın ortadan kaldırılmasının önünü açacaktır. Bu saldırıyı enternasyonlal dayanışma, birlik ve mücadele anlayışıyla karşı duralım.

KEMAL KUTAN’IN İADESİNİ DURDURALIM!

KEMAL KUTAN’A OTURUM HAKKI TANINSIN!

Demokratik Kitle Örgütleri Platformu-Avrupa (DEKÖP-A)

Bileşenleri:

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
info@adhk.de

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)
info@atik-online.net

Yaşanacak Dünya Gazetesi
yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon)
aveg-kon@hotmail.com

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR)
birkar_koeln@hotmail.de

12.11.2007

İmzalayan Kurumlar:

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi, Almanya Demokratik Haklar Federasyonu, Fransa Demokratik Haklar Federasyonu, Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu, İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu, Dünya Halkları Direniş Hareketi, Multi-Kultürel Verein Frankfurt, Altınçağ E.V. Köln, Yeldağı Kültür Merkezi Hannover, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi Berlin, Demokratik Haklar Dernegi Duisburg, Dersim Kültür Araştırma Merkezi Paris, YÇKM Londra, ..... .....

AvEG-Kon (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu), AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu), FGİF (Fransa Göçmen İşçiler Federasyonu), İGİF (İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu), GİK-DER Londra (Göçmen İşçiler Kültür Derneği-Londra), VEKSAV (Vardiya Kültür Sanat Vakfı), Belçika Ezilen Göçmenler Kollektifi (EGK-Bel), Edinburg Göçmen Aileler Birliği (EGA-BİR), Young Struggle – Almanya, Revolte – Fransa, Young Flame – İngiltere, Atılım Avrupa temsilciliği, Atılım Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre Temsilciliği, Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi-Avrupa, Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi-Fransa, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Gik-Der Stuttgart (Göçmen İşçiler Kültür Derneği-Stuttgart), Yenigün Kültür Merkezi-Nürnberg, Enternasyonal Dostluk ve Dayanışma Derneği- Berlin, Yapı Kültür Evi-Dortmund, Uluslararası Dostluk ve Dayanışma Derneği-Frankfurt, Enternasyonal Forum (BIZ)- Hamburg, Multi Kültür Derneği- Köln, İşçi Gençlik Kültür Derneği-Duisburg, Enternasyonal Kültür Evi- Wuppertal, Göçmen İşçi ve Gençlik Kültür Derneği- Ulm, Uluslararası Dostluk ve Dayanışma Derneği- Mannheim, Basel Kültür Sanat Merkezi (BEKSAM), Zürih Egitim ve Kültür Merkezi (ZEKM), CENTG ANATOLYA (Lozan Anadolu Kültür Derneği), ACTIT (Türkiyeli Göçmen İşçiler Derneği-Paris), AVPV (Verviers Halk Kültür Derneği),

ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiller Konfederasyonu), Yeni Demokratik Gençlik, ATİK Yeni Kadın, Uluslararsı Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK), ILPS- Avrupa Koordinasyonu, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu, Fransa Türkiyeli İşçiler Federasyonu, İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu, Avusturya Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu, Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu,

Yaşanacak Dünya Gazetesi Almanya-Fransa- İngiltere- İsviçre Temsilcilikleri, Alınteri Gazetesi Almanya- Fransa- İngiltere- İsviçre Temsilcilikleri

Language: