You are here

ATIK'in 20. Mücadele Yılı Şöleninde Buluşalım

'ATIK Jubiläum' von azadi

Değerli Yoldaşlar ve Dostlar,

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederayonu (ATİK), 27 Ocak 2007 tarihinde, 20. Mücadele Yılı Şöleni gerçekleştirecektir. Bu kutlamamızda; mücadelenin çeşitli alanlarından davet edilen misafir sanatçı ve aydın dostlarımızla, politik ve kültürel bölümden oluşan iki aşamalı bir proğram sunumu yapılacaktır.

Proğramın birinci politik bölümünde; İHD-İstanbul Derneği’nden avukat EREN KESKİN, Türkiyede düşünce ve ifade özgür(süz)lüğü üzerine bir tebliğ sunacaktır. İkinci tebliğin konusu ise; Rosa Luxemburg Vakfı yöneticilerinden sayın MURAT ÇAKIR’ın AB’nin resmi göç siyaseti ve demokratik göçmenlik politikaları üzerine olacaktır. Üçüncü politik tebliğ; Dç. Dr. HALUK GERGER’in emperyalist saldırganlık ve halkların demokrasi mücadelesi başlıklıdır. Saat 14:00 gibi başlayacak bu bölümün ardından yapılacak kültürel bölümde; istisnasız hepsi sadece dayanışma masrafları karşılığında şölenimize katkı sunan uluslararası katılımlı sanat-müzik emekçilerinin kültürel sunumu olacak ve hep beraber mücadele türkülerimiz seslendirilecektir.

Ezilen halklarımız için daha yaşanabilir bir Dünya yaratma mücadelesi, kavgamızın halen vazgeçilmez bir ögesi olarak bugünlerde de ısrarla sürdürülmektedir. Bunun yanında; Avrupa’daki göçmen emekçilerin talepleri ve hakları uğruna verilen mücadele, politik uğraşlarımızın önemli bir arenası durumundadır. Yine, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi yenında gençlerin eğitim, meslek ve çalışma alanlarındaki demokratik taleplerinin sahiplenicisi olmak; 20 yıllık mücadelenin çok etkin bir alanını oluşturmuştur.

Mücadelemizin çok önemli bir perspektifi olan, emek göçmenlerinin eşitlik ve demokratik talepleri sorunu, bugünlerde mücadelemizin aktuel başka bir zeminidir. Bunların yanında; Dünya halkları ve ulusları arasındaki gerçek barış politikaları, Sermaye baronlarının çıkarları uğruna yürütülen haksız savaşlara en aktif biçimlerde karşı gelme, ulusların kendi geleceğini tayin hakkı’nın koşulsuz savunulması, faşizmin ve emperyalizmin her türlüsüne karşı verilen amansız mücadeleler, saflarımızda bizimle adeta özdeşleşmiş bir politik gelenek yaratmıştır.

İşte bu uğurda; bütün haksızlıklara karşı mücadele azmimizin gelecekte daha keskin bilenebilmesi için; 20. Yıl Şölenimiz’de sizlerin dayanışmacı yürekleriniz ve desteklerinizden yeni coşku ve atılganlıkların kazanılmasının yanında, enternasyonal dayanışma kültürünün birlikte yeniden ve yeniden büyütülmesini umud ediyoruz.

Bu nedenle; sizleri, 27 Ocak 2007 saat 14:00’deki şölenimize, en içten duygularımızla davet ediyor ve katılımınızı umud ediyoruz. (Adres: Kongresshalle, Berlinerplatz 2, 35390 Giessen Almanya- Orta Hessen)

Kutlama salonunda sizlere, enfermasyon masası açma, duyuru ve dayanışma mesajlarınızı iletme ve enternasyonal katılımcılarla tanışma-dayanışma gibi imkanlar sunacağımızı bildirmek istiyoruz. Lütfen, türkçe ve diğer dillerdeki dayanışma mesajlarınızı 22 Ocak tarihine kadar aşağdaki e-Mail adresine gönderiniz. Ayrıca, bize etkinliğimize ne şekilde iştirak edeceğinizi önceden bildirirseniz seviniriz. liwan1(at)freenet.de veya atik(at)atik-online.net

Dayanışmacı selamlarımızla,

ATİK 18. Genel Konseyi adına
UFUK BERDAN

Language: